top of page

​2019年度対校戦 試合結果

◯27大学対校駅伝(2/22)

Happiness(OP)   1:03'53 / 20位
1区(5km) 大岩令奈(1)   18'12"0 / 20位
2区(3.12km)   関菜々子(3)   12'20"0 / 17位
3区(3.12km)   高橋梨帆(1)   12'41"0 / 22位
4区(5km)   松岡妙佳(3)   20'40"0 / 26位
チームバースデーガール(OP) 1:04'19/ 21位
1区(5km)   増渕朱里(3)   18'47"0 / 23位
2区(3.12km)   明石りか(1)   13'48"0 / 30位
3区(3.12km)   堀江葵衣(1)   12'53"0 / 23位
4区(5km)   牧花恵(2)   18'51"0 / 21位

◯第23回一橋大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会(10/19)

総合優勝 トラック優勝 フィールド優勝
〈対校〉
100m        尾山智沙(3) 12"77 / 1位&大会新
           森畑愛(3) 13"72 / 3位
400m        尾山智沙(3) 59"83 / 1位
800m        増渕朱里(3) 2'28"98 / 1位
1500m      笹木晴奈(3) 4'52"86 / 2位
       牧花恵(2) 4'53"23 / 3位   
4×100mR 森畑(3)-尾山(3)-高橋(2)-神田(3) 52"92 / 2位
走幅跳      森畑愛(3) 4m97 / 2位
       尾山智沙(3) 4m25 / 4位
砲丸投      高橋碧衣(2) 8m27 / 1位
       森畑愛(3) 8m08 / 2位
〈OP〉
100m   神田実侑(3) 13"85
             高橋碧衣(2) 14"15
200m   神田実侑(3) 28"94
800m   牧花恵(2) 2'36"54
             関菜々子(3) 2'41"82
  高橋梨帆(1) 2'42"66
1500m 松岡妙佳(3) 5'20"39
             関菜々子(3) 5'27"91
             堀江葵衣(1) 5'40"03
3000m 笹木晴奈(3) 10'37"40
             大岩令奈(1) 10'47"53
             松本みなみ(1) 11'16"81

​◯関東女子駅伝(9/29)

津田塾大学 1:57'57 / 21位
​1区 大岩令奈(1) 18’07 / 22位
2区 増渕朱里(3) 12'35 / 21位
3区 牧花恵(2) 21'13 / 20位
4区 戸田美咲(4) 16'21 / 21位
5区 笹木晴奈(3) 26'02 / 20位
6区 関菜々子(3) 23'39 / 22位

​◯3大学女子対校陸上選手権大会(8/31)

​総合優勝 トラック優勝 フィールド優勝
100m        尾山智沙(3) 12"88 / 1位
       森畑愛(3) 13"74 / 4位
400m        尾山智沙(3) 57"53 / 1位
           佐々木恩音(1) 62"50 / 4位
1500m      笹木晴奈(3) 5'03"34 / 1位
       牧花恵(2) 5'04"18 / 2位
4×100mR  森畑(3)-尾山(3)-高橋(2)-神田(3)  52"34 / 1位
走幅跳      森畑愛(3) 5m26 / 2位
       尾山智沙(3) 4m61 / 3位
砲丸投      高橋碧衣(2) 7m33 / 1位
​                  佐々木恩音(1) 6m33 / 2位
bottom of page